Informacje o nas

Witamy Pańtwa na naszej stronie internetowej. Nasze pogotowie kominiarskie świadczy usługi w pełnym zakresie. Posiadamy najnowszy, specjalistyczny sprzęt do wykonywania usług. 


Dysponujemy odpowiednim oprogramowaniem oraz sprzętem do wykonywania dokumentacji technicznej. W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dyplomowany Mistrz Kominiarski
USŁUGI KOMINIARSKIE WENTYLACJA MECHANICZNA UPRAWNIENIA GAZOWE ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE DYPLOM STUDIÓW EKONOMICZNYCH ŚWIADECTWO CZELADNICZE
Akty prawne

Aktualne przepisy dotyczące kominiarstwa:


  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane - tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2006 r nr 156 pozycja 1118 z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 75 pozycja 690 z 2002 r.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów i terenów. Dziennik ustaw nr 80 pozycja 563 z 2006 r.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków. Dziennik Ustaw nr 74 pozycja 836 z 1999 r.
  • Polska Norma Pr PN-EN- 1443 Kominy. Wymagania Ogólne.
  • Polska Norma Pr PN - B - 03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
  • Polska Norma PN - B - 02431 - 1, Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania.
  • Polska Norma PN - 87 - B - 02411, Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania.
  • Polska Norma PN - 83 - B - 03430. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania. + Zmiana Az3 luty 2000 r.
  • Polska Norma PN - 89 - B - 10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Copytight 2013 @ uslugi-kominiarskie.pl
strony internetowe kraków